Kedilerde Kalp Hastalıkları Ve Kalp Yetmezliği Nasıl Teşhis Edilir?

Kedinizde öksürme, soluk darlığı, egzersiz intoleransı ya da bayılma gibi bulgular mevcutsa, kalp hastalığı/yetmezliği güzergahından hakimiyetlerinin yapılması lüzumludur. Kedilerde kalp hastalıklarının teşhisi için bir hayli test yapılabilmektedir.

İçindekiler

Rastgele bir hastalığı veya vaziyeti doğru bir biçimde teşhis faktörün ilk koşulu, kapsamlı bir fiziksel tetkiktir. Baytar doktorunuz anamnez alma emelli, kedinizin geçmişi hakkında sualler soracaktır. Kedinizin öksürüp öksürmediği, basitçe yorulup yorulmadığı, bayağıdan fazla yatıp yatmadığı, solunum eforluğu sürükleyip sürüklemediği ve tüm bu bulguların ne kadar zamandır ne şiddette olduğuyla ilgili sualler sorulabilir. Bu suallerin yanıtlarıyla beraber kedinizin mukozalarının hakimiyeti, hidrasyon vaziyetinin hakimiyeti, dakikadaki nabız rakamı, şiddeti ve dolgunluğunun hakimiyeti, akciğer ve kalbin oskültasyonu, aritmilerin olup olmadığının hakimiyeti ve ateşin hakimiyeti fiziksel tetkiklerin bazı parçalarını oluşturmaktadır.

Bir kedide kalp hastalığı teşhisi koymak için muhtelif muayene usulleri mevcuttur. Bunlardan biri de göğüs röntgenidir. Göğüs röntgeni, akciğerlerin yapısını, kalbin ebadını ve yapısını inceler. Kalbin biçimindeki anormallikleri ön tasarıya çıkarır. Kalp yetmezliği kuşkusunun oluşmasında ilk evrelerden biri olsa da teşhis için yeterli değildir. Ayrıca akciğer veya dışında büyüyen akışkan birikimleri röntgende belli olur. Bu vaziyet, muhakkak kalp hastalıklarında büyüyen yaygın bir belirtidir. 

Kedi kalp hastalıklarında kullanılan bir öteki teşhis usulü de ekokardiyografidir. Kalp ultrasonu olarak da öğrenilen yankı; ses dalgaları yoluyla kalp boşluklarını, kalp adaleyi işlevlerini, kalp kapaklarını ve büyük damarları inceler. Sızısız ve anestezisiz bir tetkik usulüdür. Kalbin kasılma eforu, bedene pompaladığı kan ölçüyü, mitral ve triküspit kapak yetmezliği, kalp adalesinde hipertrofi, sistemik ve pulmoner hipertansiyonun kalbe olan tesirleri, kalp içerisinde büyüyen pıhtılar, urlar ve kalp kurdu bu muayene usulü ile değerlendirilebilmektedir.

Elektrokardiyografi, kalbin elektriksel etkinliğini bedene takılan birkaç elektrot takviyesiyle inceler. USG gibi sızısız ve anestezisiz bir usuldür. EKG ile anormal kalp atışları veya aritmi tespit edilir. Kalbin elektriksel etkinliğinin oluşturduğu grafiksel görüntü sayesinde bir hayli hastalık hakkında fikir edinilebilmektedir. 

NT-proBNP testi kedilerin kalp tetkikinde, özellikle, görülen bulguların solunum sistemi orijinli mi yoksa kalp orijinli mi olup olmadığını ayırt etmede ehemmiyetli fikirler verir. Tek başına kalp hastalığı teşhisini koymak için eksik bir test olmasına karşın, diger teşhis metodları ile beraber verdiği neticelerin eminliği artmaktadır.

İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de tansiyon ölçümünün yapılması özellikle kalp tetkikinin bir parçası olarak oldukça ehemmiyetlidir ve sıçranmaması gereken bir tetkik usulüdür. En az 3 ölçüm sonrasında oluşan neticelerin ortalamasının alınması ile beraber kedinizin tansiyonu tanımlanmaktadır. Etrafsal etmenlerden basitlikle etkilenebilen kedilerde muhtemel olduğu kadar fazla ölçüm yapılması en doğru kıymetin bulunması için oldukça ehemmiyetlidir.

Kalp hastalığının altında uyuyan başka bir hastalık kuşkusu var ise baytar doktorunuz başka testler isteyebilir. 

Kedilerde kalp hastalıkları veya kalp yetmezliği teşhisi için yukarıyada saydığımız usuller, fiziksel tetkik belirtileri ve laboratuvar testleri ile desteklenmelidir.

İlgili içerik: Kedilerde hipertrofik kardiyomiyopati HCM nedir? 

Leave A Comment